Henteordning

Mengder i tonn
Årstall 2016 2017 2018
Våtorganisk avfall 1477 1454 1416
Lesestoff 446 446 403
Klær/tekstiler 87 94 96
Drikkekartong 46 45 42
Husholdningsplast 166 166 161
Restavfall 1871 1866 1797
Sum (tonn) 4093 4071 3915

Returpunkt

Mengder i tonn
Årstall 2016 2017 2018
Glass- og metallemballasje 195 209 230

Avfallsstasjoner

Mengder i tonn
Årstall 2016 2017 2018
Komplekst metall 261 266 266
EE-avfall 127 128 138
Bølgepapp 88 97 121
Restavfall 1295 1246 1363
Trevirke 871 819 850
Hageavfall 766 760 710
Bildekk 26 32 30
Gips 45 35 46
Sum (tonn) 3479 3383 3524

Farlig avfall

Mengder i kg
Årstall 2016 2017 2018
Batterier 10660 12700 20000
Maling, lim og lakk 20360 15280 21022
Miljøfarlige vinduer 12520 21880 15560
Trykkimpregnert 190840 196080 215360
Oljerester 3250 4490 5444
Vinylbelegg 2810 1840 1379
Annet farlig avfall 7820 7050 8643
Sum (kg) 248260 259320 287408