Styret

Styret består av 5 medlemmer som velges av Generalforsamlingen for 2 år av gangen. Bjerkreim og Sokndal  skal ha 1 styremedlem hver, og Eigersund skal ha 3.

Per 01.07.2019 består styret av:

  • Torbjørn Ognedal (leder)
  • Edel K. Birkeland (nestleder)
  • Per Arne Sandvold
  • Astrid H. Robertson
  • Åshild Bakken
  • Inger Merethe Bjerkreim

Daglig leder og styresekretær er Arild Refsland