Styret

Styret består av 5 medlemmer som velges av Generalforsamlingen for 2 år av gangen. Bjerkreim og Sokndal  skal ha 1 styremedlem hver, og Eigersund skal ha 3.

Per 01.01.2020 består styret av:

  • Ina Kristin Shelby (leder)
  • Inger Merethe Bjerkreim (nestleder)
  • Line Aarsland Moen (medlem)
  • Tom Ove Mikkelsen Sørdal (medlem)
  • Atle Roger Mydland (medlem)
  • May Britt Berntsen (varamedlem)
  • Skjalg Espedal (varamedlem)

Daglig leder og styresekretær er Arild Refsland